Klipsch

ลำโพง Klipsch ตัวแรกถูกสร้างขึ้นในเมืองโฮป รัฐอาร์คันซอ ในปี 1946 โดย Paul W. Klipsch โดยมีเป้าหมายเพื่อนำลำโพงเข้าไปฟังในห้องนั่งเล่นของเขา ได้รับสิทธิบัตรการออกแบบลำโพงในปี 1945 และจดทะเบียนในชื่อ Klipsch & Associates ในปี 1946 จากนั้นเขาเริ่มสร้างลำโพงแต่ละตัวด้วยสองมือของเขาเองจนกระทั่งจ้างพนักงานคนแรกในปี 1948 ลำโพง Heresy, Rebel, Shorthorn, Cornwall, La Scala และ Belle Klipsch ยังเป็นหนึ่งในลำโพงที่มีชื่อเสียงที่สุดที่พัฒนาโดย Paul W. Klipsch

Showing 1–32 of 38 results

Login

X