กระดานอิเล็กทรอนิกส์

กระดานอิเล็กทรอนิกส์ จอสัมผัสอัจฉริยะ หรือ กระดานอัจฉริยะ หรือที่เรียกกันว่า Interactive Board หรือ Smartboard จอทัสกรีน เป็นอุปกรณ์สำหรับวาดเขียนลงบนจอรับภาพซึ่งทำหน้าที่แทนเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ ตัวจอประกอบไปด้วยคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล สามารถใช้นิ้วมือหรือปากกาเฉพาะในการเขียนตัวหนังสือได้ เหมาะสำหรับการเรียนการสอนยุคใหม่

แสดงทั้งหมด 8 ผลลัพท์

Login

X