การ์ดแคปเจอร์

การ์ดแคปเจอร์ อุปกรณ์แปลงสัญญาณภาพแบบ HDMI เป็น USB หรือเป็นการ์ดแบบ PCI สำหรับใส่ในคอมพิวเตอร์

Login

X