อุปกรณ์สลับภาพ

เครื่องสลับสัญญาณภาพ HDMI แบบ SDI ไว้สำหรับสลับสัญญาณภาพจากกล้องวีดีโอ กล้องถ่ายรูป เพื่อนำไปตัดต่อ บันทึก หรือนำไปไลฟ์สดผ่านเฟสบุ๊ค ยูทูป

Login

X