เพาเวอร์มิกเซอร์

เพาเวอร์มิกเซอร์ เครื่องผสมสัญญาณเสียงที่มีแอมป์ในตัว ไว้สำหรับรวบรวมสัญญาณเสียง ไม่ว่าจะเป็น ไมโครโฟน เครื่องเล่นMP3 เครื่องเล่น CD เครื่องส่งวิทยุ เพื่อส่งทั้งหมดออกไปกระจายเสียงตามจุดต่างๆ

แสดงทั้งหมด 18 ผลลัพท์

Login

X