ไมโครโฟนประธาน

ไมโครโฟนประธาน

การระบบไมโครโฟนประชุม ทั้งระบบอนาล็อก และระบบดิจิตอล ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญ ชุดประชุมแบบมีสายกับแบบไร้สาย ให้คุณภาพที่ต่างกัน ไมค์ประชุมแบบมีสายราคาจะประหยัดกว่า ไมค์ประชุมแบบไร้สาย เครื่องเสียงห้องประชุมจึงมีความสำคัญ ต้องมีผู้เชี่ยวชาญการออกแบบเครื่องเสียงห้องประชุม

Showing all 28 results

Login

All search results
X