สเตอริโอ

DI Box Active Stereo อุปกรณ์แปลงสัญญาณเสียงจาก Unbalance เป็น Balance แบบแอคทีฟ(Active) มีให้เลือกทั้งแบบโมโน(Mono) และสเตอริโอ(Stereo)

แสดงทั้งหมด 3 ผลลัพท์

Login

X