ไมโครโฟนประธานแบบอนาล็อก

ไมโครโฟนสำหรับประธานแบบอนาล็อก มีช่องเสียบหูฟัง มีลำโพงในตัว ไมค์แบบก้านสั้นไมค์แบบก้านยาว สายต่อพ่วงยาว 2เมตร

Showing all 8 results

Login

All search results
X