เมทริกซ์มิกเซอร์

เมทริกซ์มิกเซอร์ เป็นมิกเซอร์ที่ไว้รวมสัญญาณเสียงเพื่อส่งออกไปยังที่ต่างๆ เป็นเมทริกซ์มิกเซอร์แบบอนาล็อก

แสดงทั้งหมด 2 ผลลัพท์

Login

X