ไมโครโฟนผู้ร่วมประชุมแบบอนาล็อก

ไมโครโฟนสำหรับผู้ร่วมประชุมแบบอนาล็อก มีช่องเสียบหูฟัง มีลำโพงในตัว ไมค์แบบก้านสั้นไมค์แบบก้านยาว สายต่อพ่วงยาว 2เมตร

Showing all 18 results

Login

X