ไมโครโฟนผู้ร่วมประชุมแบบอนาล็อก

ไมโครโฟนสำหรับผู้ร่วมประชุมแบบอนาล็อก มีช่องเสียบหูฟัง มีลำโพงในตัว ไมค์แบบก้านสั้นไมค์แบบก้านยาว สายต่อพ่วงยาว 2เมตร

แสดงทั้งหมด 27 ผลลัพท์

Login

X