เครื่องควบคุมไมค์แบบดิจิตอล

เครื่องควบคุมไมโครโฟนประชุมแบบดิจิตอล สามารถควบคุมไค์ประชุมแบบดิจิตอลทั้งใช้สายและไร้สาย ไมค์ประชุมไร้สายดิจิตอล ไมค์ดิจิตอลไร้สาย ชุดคุมควบคุมไมค์ประชุมไร้สาย

แสดงทั้งหมด 16 ผลลัพท์

Login

X