แอมป์ขยายหูฟัง

เครื่องขยายสัญญาณหูฟัง เป็นเครื่องขยายสัญญาณให้หูฟังมีเสียงที่ดังขึ้น ใช้สำหรับงานบันทึกเสียง งานทำเพลง งานอัดเสียง ในห้องอัด ห้องบันทึกเสียง ในสตูดิโอ

Login

X