ดีไอ แอคทีฟ

DI Box อุปกรณ์แปลงสัญญาณเสียงจาก Unbalance เป็น Balance มีทั้งแบบ แอคทีฟ(Active) มีให้เลือกทั้งแบบโมโน(Mono) และสเตอริโอ(Stereo)

Login

X