เครื่องควบคุมแบบอนาล็อก

เครื่องควบคุมไมค์ประชุมแบบอนาล็อก สามารถควบคุมไมค์ประชุมแบบอนาล็อกได้ มีเครื่องบันทึกเสียงแบบ SD การ์ดในตัว

แสดงทั้งหมด 11 ผลลัพท์

Login

X