ไมโครโฟนผู้ร่วมประชุมแบบไร้สาย

ไมโครโฟนผู้ร่วมประชุม

ระบบไมโครโฟนประชุม ทั้งระบบอนาล็อก และระบบดิจิตอล ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญ ชุดประชุมแบบมีสายกับแบบไร้สาย ให้คุณภาพที่ต่างกัน ไมค์ประชุมแบบมีสายราคาจะประหยัดกว่าไมค์ประชุมแบบไร้สาย และอุปกรณ์เครื่องเสียงห้องประชุมมีความสำคัญต้องมีผู้เชี่ยวชาญการออกแบบเครื่องเสียงห้องประชุม

Login

X