Bosch

Bosch ไมโครโฟนประชุมทุกรุ่น ไมค์ประชุม Bosch ไมโครโฟนชุดประชุมของ Bosch บริษัท Robert Bosch เป็นบริษัทที่คิดค้นเทคโนโลยีสัญชาติเยอรมันนี เป็นผู้นำด้านต่างๆในระบบเสียง ยานยนต์ ระบบรักษาความปลอดภัย ระบบประชุมระดับโลก มีไมโครโฟนประชุมแบบอนาล็อก ไมโครโฟนประชุมแบบดิจิตอล ไมโครโฟนประชุมไร้สาย ที่เป็นที่ยอมรับทั่วโลก

Showing all 14 results

Login

X